BD. Revolutiei din 1989 nr.7 et.1 Timisoara
0744 90 70 40

Sistem de niveluri

18573

 

Active Learning TimiÈ™oara, centrul de referință in învățarea limbilor străine în TimiÈ™oara, pregăteÈ™te cursuri după standardele europene.

Cursurile desfășurate de organizaÈ›ia Active Learning TimiÈ™oara cuprind niveluri clare È™i prestabilite, cu obiective concrete È™i clar evaluabile astfel încât cursanÈ›ii noÈ™tri È™tiu de la început câte niveluri vor învăța ca să atingă nivelul dorit de cunoaÈ™tere al unei limbi străine.
Active Learning TimiÈ™oara urmăreÈ™te, în toate cursurile pe care le desfășoară, standardele stabilite de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECR), o structură clară È™i concretă care îndrumă cursantul spre È›elul lui.

Nivelurile A1 È™i A2 cuprind câte un modul.

De la nivelul B1 în sus sunt câte două module per nivel (B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2, C2.1, C2.2).

 

Un modul standard de curs cuprinde 7 săptămâni x 2 È™edinÈ›e / săptămână = 14 È™edinÈ›e, inclusiv testarea. O È™edință are durata de 1 oră È™i 30 minute.

Un modul intensiv de curs cuprinde 3 săptămâni x 5 È™edinÈ›e / săptămână = 14 È™edinÈ›e, inclusiv testarea. O È™edință are durata de 1 oră È™i 30 minute.

În lunile de vară (iunie È™i iulie) oferim exclusiv module intensive de curs.

Pentru prețul unui asemenea modul, accesează Pagina noastră de prețuri

 

După fiecare modul, È™i în urma testului final, cursanÈ›ii pot solicita o diplomă care să ateste nivelul la care au ajuns. Această diplomă se poate elibera în limba română sau/È™i în limba în care s-a desfășurat modulul (limba engleză, germană, italiană, franceză sau spaniolă). CursanÈ›ii pot solicita această diplomă în decurs de È™ase luni de la momentul finalizării modulului. După È™ase luni toate informaÈ›iile didactice din arhivele noastre sunt eliminate. În cazul în care se solicită o diplomă după depășirea acestui termen, va fi necesară programarea unei retestări contra cost. 

 

 NIVELUL A1

 

ÎnÈ›elegere Ascultare

 Pot să înÈ›eleg expresii cunoscute È™i propoziÈ›ii foarte simple referitoare la mine, la familia mea È™i la împrejurări concrete, când se vorbeÈ™te rar È™i cu claritate

Citire

 Pot să înÈ›eleg nume cunoscute, cuvinte È™i propoziÈ›ii simple, de exemplu din anunÈ›uri, afiÈ™e sau cataloage.

Vorbire participare
la conversație

 Pot să comunic într-o conversaÈ›ie simplă, cu condiÈ›ia ca interlocutorul să fie dispus să repete sau să reformuleze frazele sale într-un ritm mai lent È™i să mă ajute să reformulez ceea ce încerc să spun. Pot să formulez întrebări simple pe teme cunoscute sau de necesitate imediată È™i să răspund la asemenea întrebări.

 Exprimare orală

 Pot să utilizez expresii È™i fraze simple pentru a descrie unde locuiesc È™i oameni pe care îi cunosc.

Scriere
Exprimare
scrisă

 Pot să scriu o carte poÈ™tală scurtă È™i simplă, de exemplu cu salutări din vacanță. Pot să completez formulare cu detalii personale, de exemplu numele, naÈ›ionalitatea È™i adresa pe un formular de hotel

 

 

 NIVELUL A2

 

ÎnÈ›elegere Ascultare

Pot să înÈ›eleg expresii È™i cuvinte uzuale frecvent întâlnite pe teme ce au relevanță imediată pentru mine personal (de ex. informaÈ›ii simple despre mine È™i familia mea, cumpărături, zona unde locuiesc, activitatea profesională). Pot să înÈ›eleg punctele esenÈ›iale din anunÈ›uri È™i mesaje scurte, scurte È™i clare

Citire

Pot să citesc texte foarte scurte È™i simple. Pot să găsesc informaÈ›ii simple È™i previzibile în diverse materiale cotidiene(de ex. reclame, prospecte, meniuri , orare) È™i pot să înÈ›eleg scrisori personale scurte È™i simple.

Vorbire participare
la conversație

Pot să comunic în situaÈ›ii simple È™i uzuale care presupun un schimb de informaÈ›ii simplu È™i direct pe teme È™i despre activități familiare. Pot să particip la discuÈ›ii foarte scurte, chiar dacă în general nu înÈ›eleg suficient pentru a purta o conversaÈ›ie.

 Exprimare orală

 Pot să utilizez o serie de expresii È™i fraze pentru o descriere simplă a familiei mele È™i a altor oameni, a condiÈ›iilor de viață, a studiilor È™i a activității profesionale prezente sau recente.

Scriere
Exprimare
scrisă

Pot să scriu mesaje scurte și simple. Pot să scriu o scrisoare personală foarte simplă, de exemplu cu mulțumiri.

 

 

 NIVELUL B1

 

ÎnÈ›elegere Ascultare

Pot să înÈ›eleg punctele esenÈ›iale în vorbirea standard clară pe teme familiare, referitoare la activitatea profesională, È™coală, petrecerea timpului liber etc. Pot să înÈ›eleg ideea principală din multe programe radio È™i TV pe teme de actualitate sau de interes personal sau profesional, dacă sunt prezentate într-o manieră relativ clară È™i lentă.

Citire

Pot să înÈ›eleg texte redactate în principal într-un limbaj uzual sau referitor la activitatea mea profesională. Pot să înÈ›eleg descrierea evenimentelor, exprimarea sentimentelor È™i a urărilor din scrisori personale.

Vorbire participare
la conversație

Pot să fac față în majoritatea situaÈ›iilor care pot să apară în cursul unei călătorii printr-o regiune unde limba este vorbită. Pot să particip fără pregătire prealabilă la o conversaÈ›ie pe teme familiare, de interes personal sau referitoare la viaÈ›a cotidiană (de ex. familie, petrecerea timpului liber, activitatea profesională, călătorie È™i actualități.)

 Exprimare orală

Pot să leg expresii È™i să mă exprim coerent într-o manieră simplă pentru a descrie experienÈ›e, vise, speranÈ›e È™i obiective. Pot să îmi argumentez È™i explic pe scurt opiniile È™i planurile. Pot să povestesc o întâmplare sau să relatez intriga unei cărÈ›i sau a unui film È™i să-mi exprim reacÈ›iile.

Scriere
Exprimare
scrisă

Pot să scriu un text simplu și coerent pe teme familiare sau de interes personal. Pot să scriu scrisori personale descriind experiențe și impresii.

 

 

 NIVELUL B2

 

ÎnÈ›elegere Ascultare

Pot să înÈ›eleg conferinÈ›e È™i discursuri destul de lungi È™i să urmăresc chiar È™i o argumentaÈ›ie complexă dacă subiectul îmi este relativ cunoscut. Pot să înÈ›eleg majoritatea emisiunilor TV de È™tiri È™i a programelor de actualități. Pot să înÈ›eleg majoritatea filmelor în limbaj standard.

Citire

Pot să citesc articole È™i rapoarte pe teme contemporane, în care autorii adoptă anumite atitudini È™i puncte de vedere. Pot să înÈ›eleg proză literară contemporană

Vorbire participare
la conversație

Pot să comunic cu un grad de spontaneitate È™i fluență care fac posibilă participarea normală la o conversaÈ›ie cu interlocutori nativi. Pot să particip activ la o conversaÈ›ie în situaÈ›ii familiare, exprimându-mi È™i susÈ›inându-mi opiniile.

 Exprimare orală

Pot să prezint descrieri clare È™i detaliate într-o gamă vastă de subiecte legate de domeniul meu de interes. Pot să dezvolt un punct de vedere pe o temă de actualitate, arătând avantajele È™i dezavantajele diferitelor opÈ›iuni.

Scriere
Exprimare
scrisă

Pot să scriu texte clare È™i detaliate într-o gamă vastă de subiecte legate de domeniul meu de interes. Pot să scriu un eseu sau un raport transmiÈ›ând informaÈ›ii sau argumentând în favoarea sau împotriva unui punct de vedere. Pot să scriu scrisori subliniind semnificaÈ›ia pe care o atribui personal evenimentelor È™i experienÈ›elor.

 

 

 NIVELUL C1

 

ÎnÈ›elegere Ascultare

Pot să înÈ›eleg un discurs lung, chiar dacă nu este clar structurat, iar conexiunile sunt numai implicite È™i nu semnalate în mod explicit. Pot să înÈ›eleg programe de televiziune È™i filme fără prea mare efort.

Citire

Pot să înÈ›eleg texte faptice È™i literare lungi È™i complexe, sesizând diferenÈ›ele stilistice. Pot să înÈ›eleg articole specializate È™i instrucÈ›iuni tehnice lungi, chiar dacă nu se referă la domeniul meu.

Vorbire participare
la conversație

Pot să mă exprim fluent È™i spontan fără a fi nevoie să-mi caut cuvintele în mod flexibil È™i eficient în relaÈ›ii sociale È™i în scopuri profesionale. Pot să-mi formulez ideile È™i punctele de vedere cu precizie È™i să-mi conectez intervenÈ›iile bine de cele ale interlocutorilor mei.

 Exprimare orală

Pot să prezint descrieri clare È™i detaliate pe teme complexe, integrând sub-temele, dezvoltând anumite puncte È™i terminându-mi intervenÈ›ia cu o concluzie adecvată

Scriere
Exprimare
scrisă

Pot să mă exprim prin texte clare, bine structurate, dezvoltând punctele de vedere. Pot să tratez subiecte complexe într-o scrisoare, eseu sau raport, subliniind aspectele pe care le consider importante. Pot să selectez un stil adecvat destinatarului.

 

 

 NIVELUL C2

 

ÎnÈ›elegere Ascultare

Nu am nici o dificultate în a înÈ›elege limba vorbită, indiferent dacă este vorba de comunicarea directă sau în transmisiuni radio sau TV, chiar dacă ritmul este cel rapid al vorbitorilor nativi, cu condiÈ›ia de a avea timp să mă familiarizez cu un anumit accent.

Citire

Pot să citesc cu ușurință orice tip de text, chiar dacă este abstract sau complex din punct de vedere lingvistic sau al structurării, de exemplu manuale, articole specializate și opere literare.

Vorbire participare
la conversație

Pot să particip fără efort în orice conversaÈ›ie sau discuÈ›ie È™i sunt familiarizat cu expresiile idiomatice È™i colocviale. Pot să mă exprim fluent È™i să exprim cu precizie nuanÈ›e de sens fine. În caz de dificultate, pot să reiau ideea È™i să-mi restructurez formularea cu abilitate, în aÈ™a fel încât dificultatea să nu fie sesizată.

 Exprimare orală

Pot să prezint o descriere sau argumentaÈ›ie cu claritate È™i fluență, într-un stil adaptat contextului, cu o structură logică eficientă, care să ajute auditoriul să sesizeze È™i să reÈ›ină punctele semnificative.

Scriere
Exprimare
scrisă

Pot să scriu texte clare, cursive, adaptate stilistic contextului. Pot să redactez scrisori, rapoarte sau articole complexe, cu o structură logică clară, care să-l ajute pe cititor să sesizeze și să rețină aspectele semnificative. Pot să redactez rezumate sau recenzii ale unor lucrări de specialitate sau opere literare.

Enlace arriba