BD. Revolutiei din 1989 nr.7 et.1 Timisoara
0744 90 70 40

Sistem de niveluri

17273

 

Active Learning Timișoara, centrul de referință in învățarea limbilor străine în Timișoara, pregătește cursuri după standardele europene.

Cursurile desfășurate de organizația Active Learning Timișoara cuprind niveluri clare și prestabilite, cu obiective concrete și clar evaluabile astfel încât cursanții noștri știu de la început câte niveluri vor învăța ca să atingă nivelul dorit de cunoaștere al unei limbi străine.
Active Learning Timișoara urmărește, în toate cursurile pe care le desfășoară, standardele stabilite de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECR), o structură clară și concretă care îndrumă cursantul spre țelul lui.

Nivelurile A1 și A2 cuprind câte un modul.

De la nivelul B1 în sus sunt câte două module per nivel (B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2, C2.1, C2.2).

 

Un modul standard de curs cuprinde 7 săptămâni x 2 ședințe / săptămână = 14 ședințe, inclusiv testarea. O ședință are durata de 1 oră și 30 minute.

Un modul intensiv de curs cuprinde 3 săptămâni x 5 ședințe / săptămână = 14 ședințe, inclusiv testarea. O ședință are durata de 1 oră și 30 minute.

În lunile de vară (iunie și iulie) oferim exclusiv module intensive de curs.

Pentru prețul unui asemenea modul, accesează Pagina noastră de prețuri

 

După fiecare modul, și în urma testului final, cursanții pot solicita o diplomă care să ateste nivelul la care au ajuns. Această diplomă se poate elibera în limba română sau/și în limba în care s-a desfășurat modulul (limba engleză, germană, italiană, franceză sau spaniolă). Cursanții pot solicita această diplomă în decurs de șase luni de la momentul finalizării modulului. După șase luni toate informațiile didactice din arhivele noastre sunt eliminate. În cazul în care se solicită o diplomă după depășirea acestui termen, va fi necesară programarea unei retestări contra cost. 

 

 NIVELUL A1

 

Înțelegere Ascultare

 Pot să înțeleg expresii cunoscute și propoziții foarte simple referitoare la mine, la familia mea și la împrejurări concrete, când se vorbește rar și cu claritate

Citire

 Pot să înțeleg nume cunoscute, cuvinte și propoziții simple, de exemplu din anunțuri, afișe sau cataloage.

Vorbire participare
la conversație

 Pot să comunic într-o conversație simplă, cu condiția ca interlocutorul să fie dispus să repete sau să reformuleze frazele sale într-un ritm mai lent și să mă ajute să reformulez ceea ce încerc să spun. Pot să formulez întrebări simple pe teme cunoscute sau de necesitate imediată și să răspund la asemenea întrebări.

 Exprimare orală

 Pot să utilizez expresii și fraze simple pentru a descrie unde locuiesc și oameni pe care îi cunosc.

Scriere
Exprimare
scrisă

 Pot să scriu o carte poștală scurtă și simplă, de exemplu cu salutări din vacanță. Pot să completez formulare cu detalii personale, de exemplu numele, naționalitatea și adresa pe un formular de hotel

 

 

 NIVELUL A2

 

Înțelegere Ascultare

Pot să înțeleg expresii și cuvinte uzuale frecvent întâlnite pe teme ce au relevanță imediată pentru mine personal (de ex. informații simple despre mine și familia mea, cumpărături, zona unde locuiesc, activitatea profesională). Pot să înțeleg punctele esențiale din anunțuri și mesaje scurte, scurte și clare

Citire

Pot să citesc texte foarte scurte și simple. Pot să găsesc informații simple și previzibile în diverse materiale cotidiene(de ex. reclame, prospecte, meniuri , orare) și pot să înțeleg scrisori personale scurte și simple.

Vorbire participare
la conversație

Pot să comunic în situații simple și uzuale care presupun un schimb de informații simplu și direct pe teme și despre activități familiare. Pot să particip la discuții foarte scurte, chiar dacă în general nu înțeleg suficient pentru a purta o conversație.

 Exprimare orală

 Pot să utilizez o serie de expresii și fraze pentru o descriere simplă a familiei mele și a altor oameni, a condițiilor de viață, a studiilor și a activității profesionale prezente sau recente.

Scriere
Exprimare
scrisă

Pot să scriu mesaje scurte și simple. Pot să scriu o scrisoare personală foarte simplă, de exemplu cu mulțumiri.

 

 

 NIVELUL B1

 

Înțelegere Ascultare

Pot să înțeleg punctele esențiale în vorbirea standard clară pe teme familiare, referitoare la activitatea profesională, școală, petrecerea timpului liber etc. Pot să înțeleg ideea principală din multe programe radio și TV pe teme de actualitate sau de interes personal sau profesional, dacă sunt prezentate într-o manieră relativ clară și lentă.

Citire

Pot să înțeleg texte redactate în principal într-un limbaj uzual sau referitor la activitatea mea profesională. Pot să înțeleg descrierea evenimentelor, exprimarea sentimentelor și a urărilor din scrisori personale.

Vorbire participare
la conversație

Pot să fac față în majoritatea situațiilor care pot să apară în cursul unei călătorii printr-o regiune unde limba este vorbită. Pot să particip fără pregătire prealabilă la o conversație pe teme familiare, de interes personal sau referitoare la viața cotidiană (de ex. familie, petrecerea timpului liber, activitatea profesională, călătorie și actualități.)

 Exprimare orală

Pot să leg expresii și să mă exprim coerent într-o manieră simplă pentru a descrie experiențe, vise, speranțe și obiective. Pot să îmi argumentez și explic pe scurt opiniile și planurile. Pot să povestesc o întâmplare sau să relatez intriga unei cărți sau a unui film și să-mi exprim reacțiile.

Scriere
Exprimare
scrisă

Pot să scriu un text simplu și coerent pe teme familiare sau de interes personal. Pot să scriu scrisori personale descriind experiențe și impresii.

 

 

 NIVELUL B2

 

Înțelegere Ascultare

Pot să înțeleg conferințe și discursuri destul de lungi și să urmăresc chiar și o argumentație complexă dacă subiectul îmi este relativ cunoscut. Pot să înțeleg majoritatea emisiunilor TV de știri și a programelor de actualități. Pot să înțeleg majoritatea filmelor în limbaj standard.

Citire

Pot să citesc articole și rapoarte pe teme contemporane, în care autorii adoptă anumite atitudini și puncte de vedere. Pot să înțeleg proză literară contemporană

Vorbire participare
la conversație

Pot să comunic cu un grad de spontaneitate și fluență care fac posibilă participarea normală la o conversație cu interlocutori nativi. Pot să particip activ la o conversație în situații familiare, exprimându-mi și susținându-mi opiniile.

 Exprimare orală

Pot să prezint descrieri clare și detaliate într-o gamă vastă de subiecte legate de domeniul meu de interes. Pot să dezvolt un punct de vedere pe o temă de actualitate, arătând avantajele și dezavantajele diferitelor opțiuni.

Scriere
Exprimare
scrisă

Pot să scriu texte clare și detaliate într-o gamă vastă de subiecte legate de domeniul meu de interes. Pot să scriu un eseu sau un raport transmițând informații sau argumentând în favoarea sau împotriva unui punct de vedere. Pot să scriu scrisori subliniind semnificația pe care o atribui personal evenimentelor și experiențelor.

 

 

 NIVELUL C1

 

Înțelegere Ascultare

Pot să înțeleg un discurs lung, chiar dacă nu este clar structurat, iar conexiunile sunt numai implicite și nu semnalate în mod explicit. Pot să înțeleg programe de televiziune și filme fără prea mare efort.

Citire

Pot să înțeleg texte faptice și literare lungi și complexe, sesizând diferențele stilistice. Pot să înțeleg articole specializate și instrucțiuni tehnice lungi, chiar dacă nu se referă la domeniul meu.

Vorbire participare
la conversație

Pot să mă exprim fluent și spontan fără a fi nevoie să-mi caut cuvintele în mod flexibil și eficient în relații sociale și în scopuri profesionale. Pot să-mi formulez ideile și punctele de vedere cu precizie și să-mi conectez intervențiile bine de cele ale interlocutorilor mei.

 Exprimare orală

Pot să prezint descrieri clare și detaliate pe teme complexe, integrând sub-temele, dezvoltând anumite puncte și terminându-mi intervenția cu o concluzie adecvată

Scriere
Exprimare
scrisă

Pot să mă exprim prin texte clare, bine structurate, dezvoltând punctele de vedere. Pot să tratez subiecte complexe într-o scrisoare, eseu sau raport, subliniind aspectele pe care le consider importante. Pot să selectez un stil adecvat destinatarului.

 

 

 NIVELUL C2

 

Înțelegere Ascultare

Nu am nici o dificultate în a înțelege limba vorbită, indiferent dacă este vorba de comunicarea directă sau în transmisiuni radio sau TV, chiar dacă ritmul este cel rapid al vorbitorilor nativi, cu condiția de a avea timp să mă familiarizez cu un anumit accent.

Citire

Pot să citesc cu ușurință orice tip de text, chiar dacă este abstract sau complex din punct de vedere lingvistic sau al structurării, de exemplu manuale, articole specializate și opere literare.

Vorbire participare
la conversație

Pot să particip fără efort în orice conversație sau discuție și sunt familiarizat cu expresiile idiomatice și colocviale. Pot să mă exprim fluent și să exprim cu precizie nuanțe de sens fine. În caz de dificultate, pot să reiau ideea și să-mi restructurez formularea cu abilitate, în așa fel încât dificultatea să nu fie sesizată.

 Exprimare orală

Pot să prezint o descriere sau argumentație cu claritate și fluență, într-un stil adaptat contextului, cu o structură logică eficientă, care să ajute auditoriul să sesizeze și să rețină punctele semnificative.

Scriere
Exprimare
scrisă

Pot să scriu texte clare, cursive, adaptate stilistic contextului. Pot să redactez scrisori, rapoarte sau articole complexe, cu o structură logică clară, care să-l ajute pe cititor să sesizeze și să rețină aspectele semnificative. Pot să redactez rezumate sau recenzii ale unor lucrări de specialitate sau opere literare.

Enlace arriba