BD. Revolutiei din 1989 nr.7 et.1 Timisoara
0744 90 70 40

Jorge González Garrido

9172

Jorge Gonzalez este cunoscut È‹n TimiÅŸoara ca fiind profesor de limba spaniolă. TotuÅŸi, aceasta este o imagine limitată despre directorul centrului Active Learning. Jorge Gonzalez este pasionat atât de È‹nvăţarea cât ÅŸi de predarea limbilor străine

Este absolvent de filologie ÅŸi, È‹n plus, este absolvent al unui master despre strategii de È‹nvăţare, comunicare ÅŸi predare a limbilor străine, are studii de doctorat È‹n exprimarea orală la nivel avansat, aproape nativ, ÅŸi posedă diplomă de examinator pentru nivelurile A1, A2, B1, B2, C1, C2. Celor 20 de ani de experienţă ca profesor li se adaugă cei peste zece ani de experienţă ca evaluator de examene oficiale, de la nivelul de È‹ncepător până la nivelul avansat. El a conceput manualele care se utilizează cu succes la Active Learning de la È‹nfiinÅ£area centrului, È‹n anul 1999, ÅŸi de care au beneficiat mii de cursanÅ£i, de atunci ÅŸi până acum. Video-urile demonstrative È‹n care apare demonstrează că la Active Learning se poate ajunge la un nivel elementar, suficient pentru a comunica, È‹n doar 21 de ore de È‹nvăţare, È‹ntr-un mod plăcut, agreabil, rapid ÅŸi eficient.

PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Protecţia datelor personale şi politica de confidenţialitate

Începând cu data de 25 mai 2018 se aplică Regulamenul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Operatorul datelor cu caracter personal colectate prin acest site este ACTIVE LEARNING TIMISOARA. Această informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic, urmărind respectarea continuă a dispoziţiilor legale în această materie.

Prezenta informare are ca scop explicarea într-o manieră simplă şi bazată pe transparenţă a categoriilor de date pe care le prelucrăm, precum şi a modalităţilor în care acestea sunt prelucrate. Persoanele fizice au dreptul de acces la datele lor, la cerere şi în mod gratuit în scris sau prin e-mail. Aveți de asemenea, dreptul de intervenție asupra datelor, la cerere şi în mod gratuit: după caz, puteți solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte.

De asemenea, aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scopuri publicitare, transmiterea de newsletter. Datele cu caracter personal sunt informaţii referitoare la o persoană fizică ce poate fi identificată, direct, aceasta fiind persoana vizată. ACTIVE LEARNING TIMISOARA prelucrează următoarele categorii de date: nume, prenume, data naşterii, adresa de domiciliu / reşedinţa, e-mail, telefon.

Datele dumneavoastrǎ cu caracter personal nu vor fi comunicate terţilor.

Enlace arriba