Trimite CV-ul tău și începe cariera ta la Active Learning!!

BD. Revolutiei din 1989 nr.7 et.1 Timisoara
0744 90 70 40

Cariera ta la Active Learning

8892

Active Learning este un centru de limbi străine ȋntr-o continuă dezvoltare. Din acest motiv avem constantă nevoie de colaboratori noi. Colaborarea cu Active Learning are o serie de avantaje.

Centrul nostru nu este o simplă afacere, ci o organizaţie implicată ȋn dezvoltarea ȋnvăţării şi predării limbilor străine. Dacă decizi să fi colaborator cu noi vei lua parte la un training ca să cunoşti o formă plăcută, interactivă şi eficientă de a preda o limbă străină. Ȋn plus, vei beneficia ȋn mod gratuit de posibilitatea de a ȋnvăţa una dintre cele şase limbi străine predate ȋn cadrul centrului nostru, la care, ȋntr-un viitor apropiat, se vor adăuga ȋnca patru, şi altele ȋntr-un viitor nu prea ȋndepărtat.
Dacă vrei să ai această şansă, trimite CV-ul tău la office@altm.ro sau chiar din josul acestei pagini.

PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Protecţia datelor personale şi politica de confidenţialitate

Începând cu data de 25 mai 2018 se aplică Regulamenul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Operatorul datelor cu caracter personal colectate prin acest site este ACTIVE LEARNING TIMISOARA. Această informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic, urmărind respectarea continuă a dispoziţiilor legale în această materie.

Prezenta informare are ca scop explicarea într-o manieră simplă şi bazată pe transparenţă a categoriilor de date pe care le prelucrăm, precum şi a modalităţilor în care acestea sunt prelucrate. Persoanele fizice au dreptul de acces la datele lor, la cerere şi în mod gratuit în scris sau prin e-mail. Aveți de asemenea, dreptul de intervenție asupra datelor, la cerere şi în mod gratuit: după caz, puteți solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte.

De asemenea, aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scopuri publicitare, transmiterea de newsletter. Datele cu caracter personal sunt informaţii referitoare la o persoană fizică ce poate fi identificată, direct, aceasta fiind persoana vizată. ACTIVE LEARNING TIMISOARA prelucrează următoarele categorii de date: nume, prenume, data naşterii, adresa de domiciliu / reşedinţa, e-mail, telefon.

Datele dumneavoastrǎ cu caracter personal nu vor fi comunicate terţilor.

Enlace arriba